Corona

  • Afdrukken

Wij blijken als samenleving kwetsbaarder dan velen van ons recent wellicht nog dachten. Sneeuw op de rails, een storm of uitval van elektriciteit ontwrichten onze complexe maatschappij. Als we er al zelf niet last van hebben dan herinneren de (sociale) media ons er wel aan.

En nu een virus, een nieuw virus. Noord-Italië ging recent op slot en in Noord-Brabant gelden beperkingen. Vanuit zuiver medische optiek van “mijn AMC” is het milder dan influenza, voor “gezonden” tenminste. Als nieuwe voorzitter van Hospice De Heideberg verandert dit wel mijn blik, omdat dit voor ons hospice niet op gaat. Onze gasten zijn uitermate kwetsbaar in hun laatste levensdagen en verdienen bescherming! Uiteraard geldt dat ook voor de vrijwilligers, coördinatoren en verpleegkundigen die hun verzorgen.

Reden voor de hospice om de adviezen van het RIVM zeer serieus te nemen, maar ook met beide benen op de grond te blijven staan. Tegelijkertijd dwingen deze ontwikkelingen mij ook tot bescheidenheid. Het leven blijkt immers niet altijd maakbaar en uiteindelijk zijn we aangewezen op de steun onze familie en dierbaren. Laten we deze dan ook koesteren, ook in goede tijden.

Jan Bakker,
voorzitter Hospice De Heideberg